Serwis Internetowy MZWiK
 
O C Z Y S Z C Z A L N I A       Ś C I E K Ó W

Wejdź i zobacz jak działa nasza oczyszczalnia (opisy, zdjęcia, rysunki)

Dobrze oczyszczone ścieki to nie tylko spełnienie rygorystycznych przepisów i normatywów prawnych, to także ochrona środowiska.

Parametry ścieków surowych i oczyszczonych na podstawie analiz laboratoryjnych
Zestawienie ostatnich wyników:


Parametr Jednostka Ścieki
surowe
Ścieki
oczyszczone
Dopuszczalna wartość
ścieków oczyszczonych

ChZT [mg/l] 1064 27 125
BZT5 [mg/l] 220 3 15
Zaw. og. [mg/l] 600 3,8 35
N og [mg/l] 82,1 11,8 15
P og [mg/l] 7,38 0,5 2
Galeria zdjęć ocyszczalni ścieków
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca
tel/fax: (0 63) 275 17 60; (0 63) 274 39 35
NIP:667-000-38-54; REGON:310504580;
Konto: BS Słupca 27 8542 0001 0024 3494 0003 7203