O B I E K T Y
wstęp
budynek krat
pompownia ścieków surowych
piaskownik
pompownia pulpy piaskowej
separator piasku
reaktor biologiczny
komora rozdziału
osadnik wtórny
pompownia osadowa
stacja PIX
budynek dmuchaw
budynek gospodarki osadowej
otwarte komory fermentacyjne
wiata na osad
stanowiska pomiarowe
dyspozytornia

Opracowanie:
Adam Nachowiak