Budynek dmuchaw

     Dostarczane do reaktora biologicznego powietrze umożliwia zachodzenie procesu nitryfikacji.
     Niezbędnym czynnikiem do poprawnego przebiegu procesu jest tlen zawarty w powietrzu tłoczonym do reaktora z budynku dmuchaw. Powietrze to przed wtłoczeniem jest odpowiednio przefiltrowane.