Dyspozytornia

     Prawie cała oczyszczalnia sterowana może być zdalnie z dyspozytorni znajdującej się w budynku administracyjnym. O stanie urządzeń informują kolory lampek sygnalizacyjnych umieszczone na mapie synoptycznej, natomiast szczegóły i sterowanie odbywa się przy użyciu komputera. Zapisywanie na twardym dysku komputera informacji przekazywanych przez urządzenia umożliwia sporządzanie wykresów liczbowych i graficznych na podstawie których możliwa jest sprawna ocena pracy oczyszczalni i jej sterowanie.