Budynek krat

     Ścieki dopływające do oczyszczalni kolektorem głównym trafiają do hali krat, gdzie następuje oczyszczenie ścieków ze skratek na taśmowo-hakowej kracie mechanicznej. Zanieczyszczenia zatrzymane na kracie trafiają do płuczki skratek, skąd po przepłukaniu transportowane są przenośnikiem spiralnym do kontenera na skratki. Tam są higienizowane wapnem chlorowanym i wywożone na wysypisko śmieci. W przypadku konieczności wyłączenia kraty mechanicznej, ścieki mogą być kierowane na zapasową kratę ręczną poprzez zamknięcie zastawki na kanale głównym i otwarcia zastawki na kanale rezerwowym.