Komory OKF

     Po zagęszczeniu osad pompowany jest do Otwartych Komór Fermentacyjnych (OKF), gdzie ulega procesom fermentacji metanowej mającej na celu stabilizację osadu, po czym pompą zlokalizowaną w pompowni ścieków surowych transportowany jest z powrotem do budynku gospodarki osadowej na prasę.