Osadnik wtórny

     W osadniku wtórnym osad opada na dno, natomiast ścieki oczyszczone są odprowadzane do rzeki Meszny. Osad na dnie osadnika zgarniany jest ekranem do leja środkowego i dalej do komory czerpnej pompowni osadowej, natomiast flotująca zawiesina zgarniana jest do odpływu zawracającego flotat na początek układu oczyszczania.