Budynek gospodarki osadowej

     Budynek gospodarki osadowej spełnia dwie funkcje:
1. Zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczarce taśmowej,
2. Prasowanie osadu przefermentowanego na prasie filtracyjnej z jednoczesną higienizacją osadu wapnem.
     Silos z wapnem znajduje się na zewnątrz budynku, a wapno dostarczane jest z silosu do prasy przenośnikiem spiralnym. Osad przed prasą i zagęszczarką mieszany jest w celu lepszego odwodnienia z polielektrolitem przygotowanym w stacjach polielektrolitu osobno dla zagęszczarki i prasy.