Piaskownik poziomy

     Po usunięciu grubszych zanieczyszczeń stałych ścieki trafiają do piaskownika poziomego, w którym następuje proces sedymentacji zanieczyszczeń mineralnych - czyli piasku. Piasek zgarniany jest przenośnikiem spiralnym do leja, a stamtąd poprzez otwarcie elektrozasuwy sterowanej sprężarką trafia do komory czerpnej pompowni pulpy piaskowej.