Stacja PIX

     W celu zapewnienia stabilnych wyników fosforu ogólnego w odpływających ściekach przewidziano dawkowanie koagulanta PIX - czyli chemicznej metody usuwania fosforu. Dozowanie PIX-u odbywa się do ostatniej komory nitryfikacji w reaktorze i do komory rozdziału przed osadnikiem wtórnym. PIX, czyli sole żelaza reagują z fosforanami powodując wytrącenie osadu, który może być oddzielony od reszty ścieków w osadniku wtórnym.