Separator piasku

     Separator piasku ma za zadanie oddzielić wodę od pulpy piaskowej. Oddzielona woda trafia na początek układu technologicznego, a piasek transportowany jest w szczelnych pojemnikach na wysypisko odpadów komunalnych.