Stanowiska pomiarowe

     Stanowiska pomiarowe nr 1 i nr 2 są to stacjonarne urządzenia do poboru prób ścieków proporcjonalnie do przepływu lub czasu. Stanowisko pomiarowe nr 1 zlokalizowane jest przy piaskowniku i umożliwia pobór prób ścieków surowych po przejściu przez piaskownik, natomiast stanowisko pomiarowe nr 2 zlokalizowane jest za drodze rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Meszny. Pobrane próbki analizowane są w laboratorium znajdującym się w budynku administracyjnym. Stanowisko pomiarowe nr 2 wyposażone jest dodatkowo w automatyczny analizator P-PO4 (urządzenie do pomiaru ilości fosforu w oczyszczonych ściekach.