Pompownia ścieków surowych

     Ścieki po przejściu przez kratę trafiają do komory czerpnej pompowni zlokalizowanej pod posadzką budynku krat. Stamtąd są przepompowywane poprzez pompownię ścieków surowych stanowiącą drugą część budynku, do następnego obiektu - piaskownika poziomego.