Wstęp

     Oczyszczalnia ścieków w Słupcy zlokalizowana jest w południowo - wschodniej części miasta. Bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Meszna. Zadaniem oczyszczalni jest oczyszczanie ścieków z substancji biogennych takich jak azot, fosfor, czy węgiel, ponieważ bezpośrednie zrzucenie nieczyszczonych ścieków spowodowałoby intensywny, bujny rozkwit odbiornika wodnego. Taki dynamiczny rozkwit roślinności miałby swój koniec po zużyciu tlenu rozpuszczonego w wodzie, a warunki beztlenowe z kolei spowodowałyby obumieranie organizmów roślinnych i zwierzęcych prowadząc do biologicznej śmierci odbiornika. Aby uniknąć takiej sytuacji niezbędnym jest więc odprowadzenie ścieków właściwie oczyszczonych.      Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków w Słupcy podzielić można na część mechaniczną i część biologiczną z gospodarką osadową.