Deklaracja zgodności Mapa strony
Serwis Internetowy MZWiK
 
W O D O C I Ą G I

Nasze cele:

Podstawowymi celami działania Zakładu jest: produkcja i dostawa wody na potrzeby ludności i innych odbiorców, przyjmowanie ścieków i oczyszczanie ich na oczyszczalni ścieków zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, prowadzenie kontroli laboratoryjnej wody i ścieków, eksploatacja, konserwacja i prowadzenie remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarnej), oczyszczalni ścieków oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, dokonywanie odczytów wodomierzy, zbieranie opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki, udział w programowaniu i koordynacji rozwoju wodociągów i kanalizacji na terenie działalności Zakładu.

Historia:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy powstał 1 stycznia 1976 r. w ramach Oddziału WiK, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie. Na początku lat 80-tych Oddział Wodociągów i Kanalizacji przekształcony został w samodzielne Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z zkładami w czterech miastach województwa. 1 października 1991 r. powstał Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, który jako zakład budżetowy nie korzysta z dotacji budżetu miejskiego na bieżącą działalność.

Wysoka jakość słupeckiej wody

Od dnia 30.07.2009. MZWiK rozpoczął się proces natleniania wody wodociągowej. Proces ten gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości wody w całej sieci wodociągowej. Zabieg natleniania czyni wodę bardzo czystą, przejrzystą, o niskiej zawartości żelaza, oraz bezwonną. Słupecka woda pochodzi z głębokich "kredowych" studni, co wpływa bardzo pozytywnie na smakowe i mineralne właściwości wody. Przed wtłoczeniem jej do sieci przechodzi proces utleniania (jest to jeden z procesów uzdatniania wody). Wprowadzenie do wody tlenu powoduje zmianę potencjału z redukującego na utleniający, czyli pozwala zahamować proces rozpuszczania żelaza z osadów pokrywających wnętrze rurociągu do wody wodociągowej. Aktualne dozowanie na poziomie 0.5 metra sześciennego tlenu na 100 metrów sześciennych wody na godzinę umożliwia utrzymanie bardzo dobrych parametrów fizycznych wody nie tylko w miejscu tłoczenia jej do sieci, ale w całej sieci wodociągowej. Dzięki temu każdy odbiorca otrzymuje te samą wodę o bardzo dobrej jakości.Monitoring jakości wody dostarczanej odbiorcom przeprowadzany jest w ramach kontroli wewnętrznej oraz według harmonogramu zgodnym z określonym zakresem w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zaakceptowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy. Badania wymagane przez Rozporządzenie wykonywane są w laboratoriach mających akredytację lub z zaakceptowaniem jakości wykonywanych analiz przez PPIS.

Wyniki słupeckiej wody można znaleźć w zakładce Jakość wodyMiejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca
tel/fax: (0 63) 275 17 60; (0 63) 274 39 35
NIP:667-000-38-54; REGON:310504580;
Konto: BS Słupca 27 8542 0001 0024 3494 0003 7203