Serwis Internetowy MZWiK
 
A K T U A L N O Ś C I

 • Miejski Zakład Wodociągówi i Kanalizacji w Słupcy informuje o ofercie pracy na stanowisku elektryk. Pełna oferta znajduje się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy • Miejski Zakład Wodociągówi i Kanalizacji w Słupcy rozpoczął zbieranie danych do bazy teleadresowej, która umożliwi przekazywanie informacji od MZWiK do osób zainteresowanych.
  Wniosek o wpis do bazy adresowej
  Kontakt telefoniczny zamierzamy wykorzystywać do komunikacji SMS pomiędzy MZWiK a klientami w takich przypadkach jak np.: informacja sms dotycząca wystąpienia awarii sieci wodociągowej, sms dotyczący włączenia wody po usunięciu awarii.
  Sms'y będą wysyłane do odbiorców, których dotyczy przedmiot wiadomości.


 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Informacja dotyczaca okresowej oceny o jakości wody
  stwierdza przydatność wody do spozycia przez ludzi.

 • Informacja o wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca na lata 2018-2021
  Nowe wysokości taryf wejdą w życie z dniem 24 lipca 2018 roku. • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2017 r. do dnia 03 maja 2018 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2016 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2016 r. do dnia 03 maja 2017 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 26 marca 2015 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2015 r. do dnia 03 maja 2016 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2014 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2014 r. do dnia 03 maja 2015 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2013 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2013 r. do dnia 03 maja 2014 r.

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 29 marca 2012 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2012 r. do dnia 03 maja 2013 r.

 • Od 1 stycznia 2012 roku w MZWiK Słupca zmieni się numer konta bankowego na przedstawiony poniżej BS Słupca 27 8542 0001 0024 3494 0003 7203

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2011 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2011 r. do dnia 03 maja 2012 r.

 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy na podstawie Uchwały Rady Miasta Słupcy Nr XLV/253/10 z dnia 25 marca 2010 r. i Uchwały Rady Miasta Słupcy Nr L/282/10 z dnia 15 września 2010 r. informuje, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są następujące: 1. Opłata za 1m3 wody pobranej z miejskich urządzeń zaopatrzenia w wodę wynosi: 2,70 zł + VAT 2. Opłata za 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacji miejskiej wynosi: 3,90 zł + VAT 3. Opłata za odczyt i rozliczenie wodomierzy w budynkach wielolokalowych wynosi: 3,44 zł + VAT W związku ze zmianą art.146a Ustawy o podatku od towarów i usług od 01.01.2011 r. VAT wynosi 8 %.

 • Z dniem 15 września 2010 r. wchodzi w życie Uchwała Rady Miasta Słupcy zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Nowa taryfa na zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  zatwierdzona została Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 25 marca 2010 r. i obowiązuje od dnia 04 maja 2010 r.
  do dnia 03 maja 2011 r.

 • Wysoka jakość słupeckiej wody Od dnia 30.07.2009. MZWiK rozpoczął się proces natleniania wody wodociągowej. Proces ten gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości wody w całej sieci wodociągowej.

 • Uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2008 r. zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Inspekcja nowej kanalizacji sanitarnej na ul. Róża kamerą kolorową
  z zapisem na płycie DVD.


 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupcy na Pl. Szkolnym i ul. Traugutta.

 • W 2006 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy obchodził 30 lecie swojej pracy

 • Jak działa oczyszczalnia ścieków w Słupcy Zobacz zdjęcia, rysunki i opisy wszystkich najważniejszych obiektów oczyszczalni. Otwórz prezentację

 • Proponujemy regulowanie rachunków
  w sekretariacie MZWiK godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek w godzinach: 7:00 - 15:00


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca
tel/fax: (0 63) 275 17 60; (0 63) 274 39 35
NIP:667-000-38-54; REGON:310504580;
Konto: BS Słupca 27 8542 0001 0024 3494 0003 7203