Reaktor biologiczny

<<< wstecz

      Nitryfikacja to pierwszy stopień usuwania azotu. Polega on na przemianie azotu z postaci amonowej do azotynów, a następnie azotanów przy udziale bakterii nitryfikacyjnych. Ponieważ nitryfikacja zachodzić może tylko w warunkach tlenowych, zainstalowano w komorach nitryfikacyjnych system napowietrzania przy pomocy rurowych membranowych dyfuzorów drobnopęcherzykowych. Powietrze rozprowadzane przez dyfuzory w komorach tlenowych tłoczone jest z dmuchaw zainstalowanych w budynku dmuchaw obok reaktora.

cd.. >>>